Üyelik Sözleşmesi

1. TANIMLAR

İş bu kullanıcı üyelik sözleşmesi bundan böyle Sözleşme olarak anılacak olup Sözleşme’de bulunan;

MutfakSefi.Com: işbu sözleşmenin tarafı olan, “www.MutfakSefi.com” adlı internet sitesini,

Site: Mülkiyeti “www.MutfakSefi.com” adlı alan adında bulunan web sitesini,

Üye: Site’ye üye olan ve MutfakSefi.Com ile arasında elektronik olarak onaylayacağı işbu “MutfakSefi.Com Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi”ndeki koşul ve şartlara uygun olarak Site’nin sunduğu hizmetlerden faydalanan, işbu sözleşmenin diğer tarafı olan kişiyi / kişileri,

Mutfak:Üye’lerin kendilerine ait ürünleri satmak ve sergilemek amacı ile Site üzerinde oluşturdukları kişisel sayfaları

Alıcı: Site üzerinden satışı yapılan ürünleri almak amacı ile site üzerinden işlem yapan Üye’leri

Aşçı: Site aracılığıyla satışını yapmayı düşündüğü ürünleri sergileme amacı ile Mutfak oluşturan Üye’leri

Kullanım Koşulları: Üye’lerin kayıt sırasında elektronik olarak imzalamış oldukları, Site kullanım koşullarını içerir sözleşmeyi ifade eder.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, MutfakSefi.Com’da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin MutfakSefi.Com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin MutfakSefi.Com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Üye’lerin Hak Ve Yükümlülükleri

3.1.Üye olmak için, istenen tüm bilgilerin eksiksiz şekilde verilmesi gereklidir. Kullanıcıların, üyeliklerini oluştururken kendileri ile ilgili bilgileri yanlış vermelerinden ötürü kendilerinin veya 3. Kişilerin uğrayacakları zararlardan ötürü Site veya MutfakSefi.Com sorumlu tutulamaz.

3.2.Üye’ler, Site’de belirli işlemleri gerçekleştirmek için ücrete tabi işlemlerin ücretlerini ödemek zorundadırlar. Ücreti ödenmediği taktirde MutfakSefi.Com sunduğu hizmetleri duraklatma/iptal etme ve gerçekleşen hakkedişler ile ilgili tutarı talep etme hakkına sahiptir.

3.3.Üye, Site’ye giriş için kendi belirleyeceği bir şifreye sahip olacaktır. Aynı e-posta hesabıyla birden fazla kayıt oluşturulamaz ve bir üye aynı anda birden fazla oturum açamaz. Şifrenin gizli tutulmasından Üye’nin kendisi sorumludur. Şifre’nin 3. Şahıslar tarafından elde edilmesi durumunda yaşanacak olumsuzluklardan MutfakSefi.Com sorumlu değildir.

3.4.Üye’ler, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Site üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. MutfakSefi.Com, Üye’ler tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4. ADRES, TELEFON BİLGİLERİ ve İLETİŞİM

4.1. Üyelik işlemi sırasından kullanıcılardan alınan adres ve iletişim bilgilerinin doğru olması gerekmektedir. Üye’ler, MutfakSefi.Com’un bu iletişim bilgilerini kullanarak telefon, sms, e-posta ve sair şekillerde iletişime geçmesine izin verildiğini kabul eder.

4.2.Aşçı Üye’ler adres ve iletişim bilgilerinin, MutfakSefi.Com tarafından gerekli görüldüğü durumlarda diğer ziyaretçiler ve Üye’ler ile paylaşabileceğini, bu paylaşımlardan ötürü MutfakSefi.Com’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, adreslerini kendi iradeleri ile paylaştıklarını beyan ve kabul eder.

4.3.Aşçı’lar adreslerini değiştirdiklerinde yeni lokasyonlarını ve yeni adreslerini MutfakSefi.Com’a bildirmek ve Site üzerinde bulunan profil bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. Site üzerinden mal, hizmet veya ürün alan Üye’ler de satın aldıkları mal veya hizmetin ifası için zorunlu durumlarda adreslerini ve telefonlarını Site ile paylaşmalıdırlar.

4.4.MutfakSefi.Com, Üye’lerin tam adreslerini Site’nin işleyişi için gereken durumlar dışında hiçbir zaman talep etmez ve yayınlamaz. Üye açık adresini diğer üyelerle paylaşmak isterse bundan doğacak sorumluluk tamamen kendisine aittir.

4.5. Üyelik işlemi sırasında kaydedilen iletişim bilgilerinin yanlış olduğunun tespit edilmesi durumunda MutfakSefi.Com mevcut üyeliği dondurmaya veya iptal etme hakkını saklı tutar. Telefon numaraları, Site’nin kullanıcılarına daha iyi hizmet vermesi için ve Site’nin genel amacına uygun olarak kullanılacaktır.

4.6.MutfakSefi.Com, elinde bulundurduğu Üye’lere ait telefon bilgilerini MutfakSefi.Com’un amaçları ve kapsamı dışında kullanmaz.

5. PROFİLLER

5.1. Her Aşçı’nın Site’de kendine ait bir profil sayfası, Mutfak sayfası, Mutfak Kuralları sayfaları vardır. Bu sayfalarda Aşçı ve sunduğu hizmetlere ait çeşitli bilgiler ve MutfakSefi.Com’un uygun gördüğü diğer içerikler yer alacaktır.

5.2.Aşçı’lar profillerinde ve gerçeğe aykırı ve diğer üyeleri yanıltıcı bilgiler veremezler.

5.3. Aşçı’lar, MutfakSefi.Com’un, profil sayfaları başta olmak üzere profillerine ait diğer tüm eklenti ve bölümlerine, yemeklerine, vitrinlerine istediği zaman ve sebep göstermeksizin müdahale edebileceğini, içeriklerini değiştirebileceğini, bu sayfaları silebileceğini, sayfaların içeriğinde reklam yayınlayabileceğini veya sayfaların formatını değiştirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.Aşçı’lar, Site’de yayınlanması kabul edilen yemeklere ait tüm fotoğrafların özgün olduğunu, bu fotoğrafların her türlü yayın hakkının MutfakSefi.Com ‘un mülkiyetinde olduğunu, MutfakSefi.Com‘un bu fotoğrafları silebileceğini, değiştirebileceğini, kendi reklam ve tanıtım materyallerinde kullanabileceğini, MutfakSefi.Com ‘un bu faaliyetlerinden ötürü herhangi bir şekilde telif, yayın ve sair isimler altında ücret talep etmeyeceğini, telif içeren resimlerin kullanılması halinde MutfakSefi.Com ‘un uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. AŞÇILARA İLİŞKİN KOŞULLAR

6.1.Aşçı’lar, Site aracılığıyla yemek ve yemeğe ilişkin hizmet satma iradelerini ortaya koyan, gerçek veya tüzel kişi olan Üye’lerdir.

6.2.Aşçı’lar, Borçlar Hukuku anlamında Alım-Satım akdinin satıcı tarafındadırlar. Aşçı’nın ayıba karşı tekeffül borcu bulunmaktadır ve bu sorumluluk münhasıran Aşçı’ya aittir. MutfakSefi.Com hiçbir şekilde yemeklerdeki kusur ve hatalardan ötürü sorumluluk taşımaz. MutfakSefi.Com, Site’de sergilenen hiçbir yemeğe kefil olmadığı gibi satıcısı da değildir. Site aracılığıyla satışa sunulan yemekleri alan Alıcı’lar, yemeklerdeki herhangi bir ayıp nedeniyle MutfakSefi.Com’u sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3.MutfakSefi.Com, yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması işbu sözleşmeye ve Site Kullanım Koşullarına aykırı olması gibi sebeplerle Aşçı’ya herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanın yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

6.4.MutfakSefi.Com’un, Aşçı’nın uygunsuz içerikli ilanlarını kaldırması durumunda bu ilana ilişkin varsa Aşçı tarafından yapılmış ödemelerin iade edilmeyeceğini Aşçı peşinen kabul eder.

6.5.Aşçı, ürün ve hizmetinin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder. Aşçı, alıcının sipariş ettiği doğru yemeği, ilanda satın aldığı zamandaki şekli ve fiyatıyla alıcıya sunmakla yükümlüdür. Şayet Aşçı, satın alınan bir yemeği herhangi bir nedenle hazırlayıp teslim edemeyecek duruma gelir ise durumu derhal alıcıya bildirmelidir. MutfakSefi.Com’un bu gibi bir durumda hiç kimseye karşı bir sorumluluğu bulunmaz.

6.6.Aşçı, ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde MutfakSefi.Com’a yapılan taleplere karşı MutfakSefi.Com her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7.Aşçı, ürünü zamanında, Site’de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak hazırlayacağını ve ilanında yemeğin teslimini taahhüt etmişse yemeği göndereceğini ve teslimini sağlayacağını, ürünün alıcıya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8.Aşçı, Site aracılığı ile buluştuğu Alıcı’lar ile alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, çıkacak her hangi bir ihtilafta veya alıcının ürünü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumlardan ötürü MutfakSefi.Com’un hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site’de satmaya çalıştığı ürünün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen alıcının oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini MutfakSefi.Com’dan talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9.Aşçı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde MutfakSefi.Com’un herhangi bir zarara uğraması durumunda, MutfakSefi.Com’un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10.Aşçı’ın diğer kullanıcılarla yapacakları alışverişler nedeniyle doğabilecek ihtilaflar MutfakSefi.Com’un ilgisi ve sorumluluğunun dışındadır.

6.11.Aşçı’nın varsa vergilendirilebilir faaliyetlerinin bildirimleri ve vergilendirilmesi ile diğer kamusal borçları tümüyle Aşçı’nın kendi sorumluluğundadır. MutfakSefi.Com bu tür yükümlülüklerden bağımsızdır.

6.12.Aşçı, sattığı ürünlerin, tazelik, asgari hijyen ve kalite kriterlerini ihtiva eden Türk gıda kodeksine uygun olacağını kabul ve beyan eder. MutfakSefi.Com, Site’de sergilenen hiçbir ürünü tazelik, hijyen ve kalite yönünden denetlemez. Aşçı, başta Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin gıdada hijyene ilişkin şartlar ihtiva eden mevzuatına uygun davranacağını, sattıkları gıda maddelerini, hijyenik ve uygun kalitede ürettiklerini, gıda maddelerinin mevzuatlara aykırı bir katkı içermediğini kesin olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şartların ihlali durumunda oluşacak tüm cezai ve hukuki sorumluluk Aşçı’nın kendisine ait olup MutfakSefi.Com’un gıda maddelerini denetleme konusunda bir sorumluluğu yoktur. MutfakSefi.Com, Aşçı tarafından satılan yemekler için belli bir hijyen ve kalite garantisi de vermez.

6.13.Aşçı, listelediği yemeğin resmini doğru ve gerçekçi olarak koymak zorundadır. Özgün olmayan içerik yüzünden doğabilecek telif ücreti ve sair yaptırımlar konusunda MutfakSefi.Com’un karşılaşacağı her türlü zararın tazminatında Aşçı müteselsilen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.14. Aşçı, listelediği yemeğin tarifini ilanlarına koyup koymamak konusunda serbesttir. Bununla beraber Aşçı, yemeğin içindeki malzemeleri doğru ve eksiksiz olarak ilanlarında saymak, yemeklerini de saydığı malzemeler ile yapmak zorundadır. Aşçı’nın bu konudaki ihmalinden ötürü oluşacak muhtemel zararlardan MutfakSefi.Com sorumlu tutulamaz.

6.15.Aşçı, listelediği ürünün fiyatını serbestçe belirleyebilir. İndirimli ürün satmak istemeleri durumda bunu tekliflerinde belirtebilir. Aşçı yemeklerinin ve hizmetlerinin bedelini istediği zaman değiştirebilir. Aşçı ve Alıcı satım anındaki fiyat üzerinden alışveriş yapmak zorundadırlar.

6.16.MutfakSefi.Com, listelenen yemekleri dilediği zaman sebep göstermeksizin Site’den silebilir veya site gereksinimlerine uygun olarak içeriğini değiştirebilir. MutfakSefi.Com’un bu hakkı haiz olduğu Aşçı tarafından peşinen kabul edilir.

6.17.MutfakSefi.Com, ürününü listeleyen Aşçı’nın telefon bilgilerini Aşçı’nın belirlediği zamanlama doğrultusunda diğer kullanıcılara verebilir.

6.18. İlanlarının “Menü’den Seçmeler” bölümünde, diğer Aşçı’ların ilanlarına göre ayırt edici şekilde yayınlanmasını isteyen Aşçı’nın bunu MutfakSefi.Com’a bildirmesi halinde MutfakSefi.Com’un insiyatifine bağlı olarak ve MutfakSefi.Com’un isteyeceği ücreti ödemek şartıyla böyle bir hizmet alabilirler.

6.19.Aşçı, yemeklerini listelerken yemek kategorisini doğru olarak seçmelidir. Yemeklerin, MutfakSefi.Com tarafından önceden belirlenmiş olan kategorilere uygun olarak listelenmemiş olması durumunda MutfakSefi.Com yemeğin kategorisini değiştirebilir veya yemeğin listelenmesini durdurabilir.

6.20.Aşçı, Site’deki ilanlarında Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuata göre satışı ve teşhiri yasak olan ürün satışı yapmayacağını, ilanlarının içeriğinde bu tür bir aykırılık taşıyan unsurları barındırmayacağını, alkollü içecek ve tütün mamüllerinin satışına ilişkin bir ibare bulundurmayacağını, yemeklerine ait gerçek fotoğraf/video görüntüleri kullanacağını yanıltıcı görsel öğeleri ilanlarında barındırmayacağını, yemeğe ilişkin malzemeleri doğru olarak belirteceğini, ilanlarında yemeklerinin fiyatlarını doğru şekilde yazacağını, ilanlarında firma logosu, farklı satış kanallarına ait link ve reklam barındırmayacağını kabul eder, bu hususlara aksi davranışları halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğu üstleneceğini ve MutfakSefi.Com’un maruz kalacağı tüm zararı ödeyeceğini taahhüt eder.

6.21.Aşçı gıdaya ilişkin ürün dışında hiçbir şey satamaz.

6.22. Gerçek kişi olan Aşçı’lar için Site üyeliği ücretsizdir. Her Aşçı ücretsiz üye olarak 10 adet resimli ilan sergileyebilir. Daha fazla sayıda yemek sergilemek ve Site’nin sunduğu diğer özel ve ayırıcı hizmetlerden faydalanmak için ücretli Üye’lik paketlerini satın almak gerekmektedir. Ücretli Üyelik paketlerinin içerik ve fiyatları MutfakSefi.Com tarafından belirlenir. Bu içerik ve fiyatlar yine MutfakSefi.Com tarafından önceden haber vermeden değiştirilebilir. Her paket satın alındığı tarihteki özellikleri ile geçerli olup, çeşitli dönemlerde yapılan kampanya, indirim, promosyon içeren paketlerden dolayı, diğer Üye’ler herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklarını kabul ederler.

6.23. Halen bir işyeri sahibi olduğu halde yemeklerini Site’de sergilemek isteyen Aşçı’lar ile Kurumsal Üye’lerin Ücretli Üyelik paketlerinden birini satın almaları gerekmektedir. Bu koşullara riayet etmeyen Aşçı’ların üyelikleri ve yemeklerinin listelenmesi MutfakSefi.Com tarafından askıya alınabilir veya tamamen durdurulabilir.

6.24. Aşçı, Site üzerinden satışını gerçekleştirdiği ürünler için MutfakSefi.Com’a, önceden belirlenen oranda bir komisyon ve işlem masrafı ödemesi yapacağını kabul ve taahhüt eder. Bu ödemelerin zamanında yapılmaması, eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi gibi durumlarda MutfakSefi.Com alacaklarını hukuki yollarla, gecikme faizi, ceza ve tazminat gibi giderler ile tahsil hakkını kullanabilir.

6.25. Aşçı, Site üzerinden satışı gerçekleştirdiği ürünlerin ödemelerinin MutfakSefi.Com’un emanet hesabında tutulacağını, yapılan bu satışlardan elde edilen tutarlardan MutfakSefi.Com’un belirlediği oran veya miktardaki komisyon ve işlem ücreti düşüldükten sonra kalan meblağın belirli periyotlar (Haftalık, 15 günde bir veya Aylık) ve/veya limitler gözetilerek Aşçı’nın belirttiği hesaba transfer edileceğini kabul eder.

6.26. Aşçı, Site üzerinden gerçekleştirdiği satışlardan oluşabilecek her türlü verginin muhatabının kendisi olduğunu ve MutfakSefi.Com’un gerekirse yasal sorumluluklar çerçevesinde yapılan satışlardan vergi tevkifatı yaparak ilgili birimlere yatırma yükümlülüğü olduğunu, Aşçı’nın bu yasal durumla ilgili herhangi bir itiraz ve tazminat hakkı olmadığını kabul ve taahhüt eder.

6.27.Aşçı işbu 6. maddede sayılan tüm hususları açık bir şekilde kabul eder, satıcı olarak Türk Hukuku’nca belirlenmiş genel iade ve iptal şartlarına ve Site’de ilan edilen cayma ve iptal koşullarına uyacağını beyan ve taahhüt eder.

7. ALICILARA İLİŞKİN GENEL KOŞULLAR

7.1.Alıcı, Site’de işlem yapabilmek için geçerli bir e-posta adresi ve cep telefonu numarası vermek zorundadır. MutfakSefi.Com yapacağı kontroller sırasında cep telefonu doğrulamasından geçemeyen kullanıcıların üyeliklerini askıya alabilir yada silebilir.

7.2. Alıcı, satın almak istediği yemeklerin içeriğini ve açıklamasını dikkatle okumak, ürünün içerisinde bulunan ve alerjik reaksiyona sebep olabilecek malzemelerin oluşturabileceği istenmeyen etkilere karşı tedbirli olmakla yükümlüdür. Oluşabilecek her türlü alerjik reaksiyon Alıcı’nın sorumluluğundadır.

7.3.Aşçı’nın Mutfak Kuralları’nı ve Teslimat Şartlarını dikkatle okumalıdır. Her Mutfak sahibi kendi satış ve teslimat kuralları ile çalışır. MutfakSefi.Com’un bu kuralların oluşturulması veya düzenlenmesinde bir müdahalesi ve yaptırımı olmadığı gibi sorumluluğu da bulunmamaktadır.

7.4.Alıcı ilanda belirtilen ürün ve diğer konular ile ilgili soruları için Aşçı ile site üzerinde bulunan formlar aracılığı ile iletişime geçebilir. Satış öncesi ve sonrasında iletişim site üzerinden sağlanmalıdır.

7.5. Alıcı ile Aşçı arasındaki yemeğin ulaştırılma konusu tarafların kendileri tarafından çözümlenecektir. MutfakSefi.Com’un yemeğin nakli hakkında hiçbir taahhüt ve borcu bulunmamaktadır.

7.6. Alıcı, ürünü satın alma işlemini tamamladığında ödediği ücret MutfakSefi.Com’un emanet hesabına aktarılır. Ürün tesliminin onayını müteakip ödenen meblağ, Aşçı’nın hesabına aktarılacaktır. Ürün tesliminin onaylanmasının 48 saatten fazla gecikmesi durumunda MutfakSefi.Com ürünün teslim edildiğini varsayarak ilgili tutarı Aşçı’nın hesabına aktarır.

7.7. Alıcı, Aşçı’nın ürünü teslim etmemesi veya yanlış/hatalı ürün teslim etmesi durumunda 48 saat içerisinde konuyu ilgili sipariş numarası ile birlikte MutfakSefi.Com’a bildirmelidir. Bu durum MutfakSefi.Com tarafından incelenip değerlendirildikten sonra meblağ Alıcı’ya iade edilir.

7.8. Alıcı, siparişinden vazgeçmesi durumunda Aşçı’nın sipariş iptal süresinden önce Aşçı’ya ve MutfakSefi.Com’a bildirmelidir. Bu süre içerisinde iptal edilen sipariş tutarının tamamı Alıcı’ya iade edilir. Bu süre aşıldıktan sonra teslim tarihi öncesinde yapılan iptallerde sipariş tutarının %50’si iade edilecektir.

7.9. Ismarlanan yemeğin iade edilmesi veya yemek henüz teslim edilmeden hemen önce alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi taraflar arasındaki anlaşmaya bağlı olup MutfakSefi.Com’un aracılık yükümlülüğü ve bu gibi durumlarda oluşması muhtemel zararlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur.

7.10. MutfakSefi.Com’un Alıcı üyeler için sözleşme konusu işlemdeki rolü sadece Aşçı’nın sağladığı hizmetleri, Site üzerinden duyurmak ile satışına aracılık etmek ve güvenli para iletiminin sağlanmasından ibarettir. MutfakSefi.Com, Yemek sipariş eden kullanıcının adresinde bulunmamasından veya herhangi başka bir sebeple yemeğin teslim edilememesinden ötürü veya taraflar arasında çıkacak herhangi başka bir sorundan ötürü oluşabilecek her türlü ihtilaftan bağımsızdır.

7.11. MutfakSefi.Com, yemekler hakkında, içeriklerinde neler olduğu, sağlıklı, hijyenik, taze durumda oldukları vb. konularda hiçbir garanti vermez. MutfakSefi.Com, yemeklerdeki kusurlardan ve bundan ötürü oluşabilecek zararlardan hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

7.12. Alıcı, Site üzerinden ulaştığı Aşçı ile gerçekleştirdiği alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, MutfakSefi.Com’un aracı veya satıcı konumunda olmadığını, Satıcı’nın ürünü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü MutfakSefi.Com’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını, Aşçı’dan satın almaya çalıştığı ürünün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.13. Alıcı, sadece alışverişte bulunduğu Aşçı ve satın aldığı yemek ile ilgili yorum ve puan verme sistemini kullanarak diğer Üye’lere yardımcı olabilir.

7.14. Alıcı, puanlama ve yorum sistemini kötü amaçlı olarak ya da kasıtlı bir şekilde belli Aşçı veya yemekleri kötü göstermek maksadı ile kullanması durumunda MutfakSefi.Com tarafından yaptığı yorumlar ve puanların tamamı silinir, üyeliği askıya alınabilir veya kalıcı olarak iptal edilebilir. Yorumlarda hakaret, küfür veya kişilik haklarına saldırı cümlesi bulunması durumunda her türlü hukuki sorumluluk yorumu yapan kişiye aittir.

8. REKLAMLAR

8.1. MutfakSefi.Com, Site’nin her bölümüne ve her kategorisine, profil sayfaları, özel mesajlaşma bölümleri ve MutfakSefi.Com tarafından Üye’lere gönderilen elektronik postalarda da dahil olmak üzere reklam alabilir, yayınlayabilir. Üye’’ler, MutfakSefi.Com’un, Site’nin istisnasız her yerinde reklam yayınlama hakkı olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

8.2. İlanını veya profilini diğer ilan ve profillere oranla Site’de daha görünür kılmak amacı taşıyan Üye’ler, MutfakSefi.Com’un bu konuda belirttiği kural ve talimatlara uymak ve bununla ilgili MutfakSefi.Com’a ödenmesi gereken ücretleri ödemek zorundadırlar.

9. ÖDEMELER

9.1. MutfakSefi.Com, Aşçı’ların yaptıkları satışlardan elde ettikleri hakkediş tutarlarını, Aşçı’nın MutfakSefi.Com’a bildirdiği IBAN numarasına veya PayPal hesabına gönderir. Ödemeler, haftalık olarak yapılır. Aşçı dilerse sistemdeki alacaklarını Site’de kullanmak üzere hesabında tutabilir.

9.2. MutfakSefi.Com, Aşçı’ların hakkediş tutarlarını hesaplarken, Aşçı için belirlenen komisyon oranı tutarını ve işlem ücretini keserek brüt satış rakamından düşer. Yapılan satış ile ilgili doğan vergi’nin ödenmesi tamamı ile Aşçı’nın sorumluluğunda olmakla birlikte, gerektiğinde devlete iletilmek üzere MutfakSefi.Com yapılan satışlar üzerinden vergi tevkifatı yapabilir. Kesilen komisyon ve işlem tutarının faturası, her ay sonunda Aşçı’nın adına kesilerek kendisine dijital ortamda iletilecektir.

9.3. MutfakSefi.Com’un, Üye’’nin üyeliğini sözleşmeden yazan veya sözleşmede yer almadığı halde genel etik, ahlak veya hukuki sonuçlar doğrulabilecek herhangi bir sebeple askıya alması veya sonlandırılması durumlarında üyeliği askıya alınan / sonlanan Üye, bu tarihten önce MutfakSefi.Com’a ödemiş olduğu hiçbir ücreti iade alma hakkı olmadığını kabul ve taahhüt eder.

10. MutfakSefi.Com/Site’nin Hak Ve Yetkileri

10.1. MutfakSefi.Com, Site’nin her alanına müdahale edebilir. Site’deki yorumları, ilanları, bildirimleri, ihaleleri, ürün fiyatları da dâhil olmak üzere, Üye’ler tarafından Site’ye eklenmiş her türlü içeriği silebilir, değiştirebilir.

10.2. MutfakSefi.Com kendi bünyesinde kullanıcılara ait tüm geçmişi silinmiş olsa dahi depolayabilir. Geçmişe kullanıcının tüm işlemleri, listelemeleri, yorumları, sitedeki dolaşımı, paylaşımları, beğenileri, fotoğraf ve videoları dâhildir. Üye’’ler bu duruma muvafakat eder.

10.3. MutfakSefi.Com, kullanıcılar ile yapılan telefon görüşmelerini güvenlik ve kalite kontrolü amacıyla kaydedebilir ve kayıtları saklayabilir.

11. Üye’lerin Hak ve Yükümlülükleri

11.1 Üye’’ler başka bir üyeye ait ilanı, unsurlarını değiştirmeden başka mecralarda yayınlayabilirler. Tüm kullanıcılar kendi listelerinin başka üyeler tarafından ilgili ilanın özellikleri değiştirilmeden paylaşılabileceğini kabul eder.

11.2. Üye’’ler özellikle profil oluştururken veya ilan verirken fakat sadece bunlarla sınırlı kalmamak üzere sitedeki diğer tüm faaliyetleri sırasında diğer bir üyeyi veya üçüncü kişileri veya onların ürünlerini, faaliyetlerini haksız şekilde kötüleyemezler, hakaret edemezler, diğer bir üye hakkında gerçeğe aykırı bilgi veremezler kendi ürünleri veya diğer üyelerin ürünleri hakkında yanlış ve yanıltıcı yorum ve beyanlarda bulunamazlar, ödül, unvan, mesleki isim, sertifika vb.’ne sahip olmadıkları halde bunlara sahipmişçesine hareket edemezler, yapamayacakları ürünler hakkında bunları yapabildikleri yönünde insanlarda intiba uyandıramazlar, başkasına ait marka, patent adı, fikri hak, unvan kullanamazlar ve bunlarla ilgili iltibas meydana getiremezler, başkasına ait gizli, ticari sır niteliğindeki tarif vb. formülleri izinsiz sitede yayınlayamazlar, diğer üye ve üçüncü kişileri yanıltabilecek dürüstlük kuralına aykırı beyanlarda bulunamazlar, adaba, kanunlara aykırı davranış ve faaliyetlerde bulunamazlar, bu yükümlülüklerin ihlali durumunda sorumluluğun tamamen kendilerinde olduğunu, diğer üyeler ve üçüncü kişilerin bu tür bir ihlalden ötürü oluşacak zararlarının tazmininin kendilerinden istenebileceğini ve MutfakSefi.Com’un hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Üye’’ler, Site aracılığıyla hizmet ve ürün satın aldıkları kişilerin, müesseselerin ya da firmaların (Aşçı olarak sitede satış yapan tüm Üye’ler) MutfakSefi.Com’dan ayrı, bağımsız kişiler olduğunu kabul eder. MutfakSefi.Com alıcılar ile bu tür satıcıları biraraya getirmektedir fakat hiçbir surette hizmetlerin ifa edicisi veya satıcıların acentesi, bayiisi, vekili, temsilcisi olarak addedilemez. Üye’lerin sağladığı hiçbir hizmet, edim ve emtia MutfakSefi.Com’un taahhüt ve garantisi altında değildir.

11.4. ÜyeSite aracılığı ile ilan ve teklif edilen hizmeti, sitede ilan edilen satış koşul ve şartları ile sınırlı olarak ilgili hizmeti veren Aşçı’dan satın alabileceğini kabul ve taahhüt eder.

11.5. Belirli bir tarihte gerçekleşmesi taahhüt edilen hizmete konu satış yapan Üye’lere ait hizmetlerin çeşitli koşullara bağlı olarak satıcı tarafından zamanında ifa edilemediği durumlarda, hizmetin ifa edilebileceği tarihin ya da tarihlerin tayin edilmesi Üye ile Satıcı arasında yürütülecek iletişime dayalıdır. Üye bu gibi hizmetlerin Satıcı tarafından ifasının mümkün olmadığı durumlarda yüklenmiş olabileceği harcamalara ilişkin MutfakSefi.Com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.6. Üye’’ler, Site aracılığı ile yaptıkları alışverişler esnasında kendilerinden istenen adres, kimlik, telefon, elektronik posta bilgilerini ve gerekli görülecek diğer bilgileri doğru olarak vermek zorundadırlar. Yanlış bilgi verilmiş olmasından ötürü doğacak sorumluluk bu konuda kusuru olan Üye’’ye aittir. Site’ye iletişim bilgilerini veren Üye’’ler bu bilgilerdeki değişiklikleri güncellemekle yükümlüdürler.

11.7. Üye, ürün veya hizmet satın aldığı kişiler, firmalar ve diğer işletmelerin ilgili yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde MutfakSefi.Com’un hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, MutfakSefi.Com’un, satıcılar veya hizmet sağlayıcıların bu işlemlerini mevzuata uygun veya taahhüt ettikleri biçimde sağlayacakları yönünde hiçbir garantisi ve taahhüdü bulunmadığını ve MutfakSefi.Com’dan bu nedenlerle herhangi bir talepte bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca ilgili satıcı veya hizmet sağlayıcıya yönelteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.8. Üye’’lerin, MutfakSefi.Com aracılığıyla almış olduğu bir hizmet, mal veya ürünün bir başka yerde ya da zamanda daha uygun bir bedelle satıldığını görmeleri MutfakSefi.Com’dan ya da Aşçı’dan herhangi bir talep hakkı olduğu anlamına gelmez.

11.9. Üye’’ler, MutfakSefi.Com’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

13. MutfakSefi.Com KULLANIM KOŞULLARI

MutfakSefi.Com Kullanım Koşulları, işbu sözleşmenin esaslı unsuru ve eki olup Üye elektronik olarak imzalamış olduğu MutfakSefi.Com Kullanım Koşullarına uyacağını kabul ve beyan etmektedir.

14. SON HÜKÜMLER

14.1. MutfakSefi.Com, Site’de herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik yapılması durumunda ilgili değişiklikler Üye’’ye bildirilerek onayının alınmasından sonra Üye’ açısından yürürlüğe girecektir.

14.2. Üye’’ler, bu Koşulları ile kabul ve taahhüt ettikleri yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde, MutfakSefi.Com tarafından üyeliklerinin iptal edilebileceğini, gelecekte de siteyi kullanmalarına engel olunabileceğini kabul eder.

14.3. Üye’’ler, siteyi kullanmakla, MutfakSefi.Com hakkında veya MutfakSefi.Com ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Anadolu Adliyesi mahkemelerinin yer ve görev olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

14.4 Üye’ bu koşulları okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de site ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata uyacağını açıkça kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

14.5. İşbu Sözleşme, Üye, Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üye’‘nin üyeliğini sonlandırması veya MutfakSefi.Com tarafından üyeliğin sonlandırılması hallerinde eğer varsa sitede eksik kalan işlemlerinin de tamamlanması ile sona ermiş sayılacaktır.

MutfakSefi.Com, Üye’’ler’ın işbu Sözleşmeyi ve/veya, MutfakSefi.Com Kullanım Koşullarındaki kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üye’’ler, fesih sebebiyle, MutfakSefi.Com‘un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

  1. a) Yasaklı Ürünler olarak belirtilen ürünlerin Site’de satışa arz edilmesi ve bu durumun Com tarafından tespit edilmesi,
  2. b) Üye’’nin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
  3. c) Üye’’nin kendisi için oluşturulmuş Üye’ profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
  4. d) Üye’‘nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

14.6. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MutfakSefi.Com işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MutfakSefi.Com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve MutfakSefi.Com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

14.7. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün, cümlesinin, bölümünün geçersiz olması halinde, söz konusu geçersizlik sözleşmenin söz konusu geçersiz hüküm, cümle veya bölüm olmadan var olabilecek diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Şu kadar ki; böyle bir geçersiz hüküm, işbu sözleşmenin temelini etkilemeyecektir. İşbu sözleşmenin eki olan “sık sorulan sorular” işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

14.8. İşbu sözleşme, Kullanıcının Site’ye Üye olması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.