Kişisel Verilerin Korunması

1.mutfaksefi.com üyelerin mutfaksefi.com internet sitesi üzerinden gönderdikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile saptanan amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü şahıslara kesinlikle paylaşmayacaktır.

2. Sipariş alabilmek için Aşçı Üye’ler adres ve iletişim bilgilerinin, mutfaksefi.com tarafından diğer ziyaretçiler ve Üye’ler ile paylaşabileceğini, bu paylaşımlardan ötürü MutfakSefi.Com’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını, adreslerini kendi iradeleri ile paylaştıklarını beyan ve kabul eder.

3. mutfaksefi.com işbu Gizlilik Politikası ve Üyelik ‘Sözleşmesi’nde tanımlı olan haller haricinde Şahsî bilgileri herhangi bir kurum, şirket ve/veya üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını garanti eder.

4. mutfaksefi.com şahsi bilgileri mutfaksefi.com bünyesinde müşteri profilini tespit etmek ve istatistiksel çalışmalar, analizler hazırlamak amacıyla kullanabilecek ve yalnızca bu çalışmaların yapılması amacıyla kullanabilecek üçüncü şahıslarla paylaşabilir.

5. mutfaksefi.com üyelerinin şahsi bilgilerini elindeki bütün teknolojik imkanları kullanarak  özel ve gizli tutmayı kendisine sorumluluk olarak benimser, bu gizliliğin sağlanması, sürdürülmesi, bilgilerin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü şahıslara paylaşımı  önlemek için gerekli bütün emniyet ve güvenlik tedbirlerini almayı taahhüt eder. mutfaksefi.com bu gizli ve şahsi bilgileri korumak için bütün güvenlik ve emniyet tedbirlerini aldıktan sonra mutfaksefi.com adresine, sistemine veya veri tabanına yapılan saldırılar sonucunda bu gizli ve şahsi bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda mutfaksefi.com sitesinin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

6. mutfaksefi.com işbu Gizlilik Politikası hüküm ve kararlarını, dilediği zaman mutfaksefi.com adresinden yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. mutfaksefi.com sitesinin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hüküm ve kararları mutfaksefi.com adresinde yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

7. Üyelerden derlenen tüm önemli ve şahsi bilgiler, en yüksek elektronik ve fiziksel güvenlik standartlarında saklanmakta, yalnızca yetki sahibi olan personelin ve ancak zorunlu durumlarda kullanıcı onayı altında ulaşabileceği bir sistemle, mevcut T.C. kanunları ve uluslararası kanunlar çerçevesinde kullanılmaktadır. mutfaksefi.com İşbu Gizlilik Politikası ve Üyelik ‘Sözleşmesi’nde tanımlı olan haller haricinde üyelerden derlediği kişisel ve hassas bilgileri kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir isim altında, hiçbir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklamamayı, söz konusu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamayı ve hiçbir surette kötüye kullanmamayı taahhüt ve garanti eder.